Muligheder for fremleje og delebolig

Det er muligt at fremleje din lejebolig ud i op til 2 år. Et af følgende forhold skal være gældende, når en fremlejeaftale indgås:


Forretningsrejse
Hvis du skal på en midlertidig forretningsrejse, er blevet udstationeret eller forflyttet gennem dit arbejde, har du mulighed for at fremleje hele din lejlighed i den periode, du er væk. Der skal dog altid laves en skriftlig fremlejeaftale, som Newsec skal modtage en kopi af. Derudover skal du have en bekræftelse fra din arbejdsgiver om, at det er en midlertidig forretningsrejse, udstationering eller forflyttelse.


Studieophold
Hvis du skal på udveksling eller studieophold i udlandet, har du mulighed for at fremleje din lejlighed i den periode, du er væk. Der skal dog altid laves en skriftelig fremlejeaftale, som Newsec skal modtage en kopi af. Derudover skal du have en bekræftelse fra uddannelsesstedet om, at det er et midlertidigt ophold.


Andre årsager som f.eks. sygdom
Du kan få lov til at fremleje hele din lejlighed, såfremt Newsec godkender fremlejeforholdet. Derudover skal der altid laves en skriftlig fremlejeaftale, som Newsec har fået en kopi af.

Husk altid at kontakte din administrator, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med ønske om at fremleje din bolig ud samt processen herfor.


Udlejning af dele af din lejebolig
Hvis du ønsker at udleje dele af din lejebolig, skal du være opmærksom på, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum eller af det samlede antal m2 benyttes af en anden end lejeren, hvis du lejer dele af lejeboligen ud.
  • Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.
  • Der skal udarbejdes en skriftlig fremlejeaftale, og Newsec skal have en kopi af denne.
  • Lejeaftalen skal have en vis varighed. Dvs. der må ikke være tale om enkelte overnatninger eller andre ophold af kortere varighed.


Husk altid at kontakte din administrator, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med ønske om at leje dele af din bolig ud samt processen herfor.

  • Fremleje Det er muligt at fremleje din lejebolig ud i op til 2 år, men der er bestemte krav, som skal være opfyldt som f.eks. udstationering eller studieophold.
  • Delebolig Hvis du ønsker at udleje dele af din lejebolig, skal du være opmærksom på, at du skal opfylde bestemte betingelser.

Kontakt os