Opgørelse af vand- og varmeregnskab

Som lejer betaler du for det vand og varme, som udlejer sørger for at levere til din lejebolig. Betalingen vil, medmindre andet er angivet i din lejekontrakt, tilskrives som en tillægsydelse ved aconto betalinger. Med aconto betalinger betaler du som lejer et beløb svarende til det forventede forbrug forud for forbruget.


Opgørelse af vand- og varmeregnskab
I forbindelse med opgørelsen af lejemålets vand- og varmeregnskab kan forbruget korrigeres, og dermed også ændre acontobeløbet, hvis der er behov for at tilpasse det. Ved opgørelsen af vand- og varmeregnskabet vil du som lejer enten skulle have penge tilbage, hvis dit forbrug har været mindre end forventet, eller du vil skulle betale en efterregning, hvis du har brugt mere vand og/eller varme end forventet.

Det er forskelligt fra lejemål til lejemål, hvornår vand- og varmeregnskaberne samt fællesudgifter bliver opgjort. Hvilke perioder, der er gældende for din lejebolig, vil fremgå af din kontrakt. På din lejekontrakt kan du se, hvornår skæringsperioden for både vand- og varmeregnskabet er. Der kan derefter gå op til fire måneder, før du modtager regnskabet fra Newsec. Hvis du har mistet din opgørelse, kan du rette henvendelse til din administrator med henblik på at få genfremsendt opgørelsen mod et mindre gebyr.


Hvis din opgørelse er højere end normalt kan det skyldes flere faktorer, men de mest almindelige er:

  • Det har været koldere i vejret, eller den kolde periode har varet længere sammenlignet med seneste regnskabsperiode.
  • Varme- og vandpriserne er stigende, så vi betaler mere pr. enhed end tidligere.


Fælles varmeforbrug
Derudover vil der ofte fremgå et fælles varmeforbrug, idet der oftest vil være en fælles opvarmning af f.eks. opgange og kældre, som fordeles ud på alle ejendommens lejere efter m².

Fælles vandforbrug
Hvis der er fælles vandregnskab på ejendommen fremgår det af lejekontraktens §5. Skæringsdatoen står nævnt og lejer vil betale aconto-vandbidrag. Fordelingen sker som udgangspunkt efter individuelle målere.

  • Opgørelse af vand- og varmeregnskab I forbindelse med opgørelsen af lejemålets vand- og varmeregnskab kan forbruget korrigeres, og dermed ændre acontobeløbet.
  • Højere opgørelse end normalt? Der er flere faktorer, men de mest almindelige er; Ændringer i vejret eller at varme- og vandpriserne er steget, så vi betaler mere pr. enhed end tidligere.
  • Fælles vandforbrug Hvis der er fælles vandregnskab på ejendommen fremgår det af lejekontraktens §5.
  • Fælles varmeforbrug Fælles opvarmning af f.eks. opgange og kældre, som fordeles ud på alle ejendommens lejere efter m².

Kontakt os