Service og drift på ejendommen

Alle de ejendomme, som Newsec administrerer, har en driftsleder (vicevært) tilknyttet. Det er typisk den person, du som lejer har mest kontakt med omkring ejendommen.


Driftslederens ansvar
Driftslederens arbejdsopgaver spænder bredt, og omfatter bl.a. at udføre syn, når du som lejer flytter ind i din nye bolig eller skal fraflytte den. Samtidig sørger driftslederen for, at ejendommen bliver renholdt og vedligeholdt samt optimere både drift og service ude på ejendommen. Derudover er det også driftslederen, der vurderer, om der skal bestilles håndværkere ud til ejendommen for at udføre forskellige former for reparationer, vedligeholdelsesarbejde og andre håndværksmæssige opgaver. Driftslederen udfører med andre ord ikke nødvendigvis alt arbejdet på ejendommen selv, men det er vedkommendes ansvar at sikre, at disse arbejdsopgaver udføres tilfredsstillende.


Lejers vedligeholdelsespligt
Som lejer har du også selv pligt til at opretholde lejemålet i den aftalte stand, bedre kendt som vedligeholdelsespligt. I din lejekontrakt kan du se, om du har en almindelig eller en udvidet vedligeholdelsespligt. Det er også i lejekontrakten, du kan se, om du har en vedligeholdelseskonto, som du indbetaler et beløb til hver måned sammen med din husleje. Vedligeholdelse omfatter dog ikke forringelser som slid og ælde. Læs mere om istandsættelse og vedligeholdelse.


Oplever du, at din opvaskemaskine er defekt, eller der er skadedyr i dit lejemål etc., skal du kontakte driftslederen. Er du i tvivl om, hvem der er driftsleder (vicevært) på den ejendom, du bor i, kan du se det i dit velkomstbrev eller kontakte os på telefon 45 26 01 02 eller via mail kontakt@newsec.dk.

Ved akut opstået skader skal du kontakte følgende:

  • I dagtimerne mellem kl. 8.00–16.00 (fredage indtil kl. 15.00) skal du ringe til din driftsleder (vicevært).
  • Uden for vores normale åbningstid samt helligdage og weekender skal du ringe til vores hovednummer på telefon 45 26 01 02, hvor du vil blive henvist til vagttelefonen.


Du har som lejer altid pligt til at standse og begrænse skaderne i din bolig omgående.

  • Driftslederens ansvar Driftslederens arbejdsopgaver omfatter bl.a. ind- og fraflytningssyn, sørge for at ejendommen bliver renholdt og vedligeholdt samt optimere drift og service af ejendommen.
  • Lejers vedligeholdelsespligt Som lejer har du også selv pligt til at opretholde lejemålet i den aftalte stand, bedre kendt som vedligeholdelsespligt.

Kontakt os