2018 blev det næstbedste investeringsår nogensinde

16. januar 2018, Newsec Advisory A/S

Der er fortsat høj aktivitet på ejendomsinvesteringsmarkedet trods et mindre fald i forhold til året før. Det vurderer Newsec Advisorys ejendomsrådgivere på baggrund af transaktionsvolumen for 2018. Den samlede omsætning for året landede på 72-76 mia. kr.

Markedet for investeringsejendomme i Danmark er stadig højt efterspurgt. Transaktionsvolumen i 2018 blev den næsthøjeste nogensinde med en samlet volumen i niveauet 72-76 mia. kr. – kun overgået af sidste års rekordår på 87 mia. kr.

”Der er fortsat stor interesse for ejendomsinvesteringer blandt både danske og udenlandske investorer. For de primært beliggende ejendomme i de største byer er der særlig stor efterspørgsel, og konkurrencen fra især tyske, svenske og amerikanske investorer er massiv. Udbuddet er relativt begrænset i forhold til i vores nabolande, og da priserne samtidig er steget en del de sidste par år, tager købs- og salgsprocessen længere tid i dag end for blot 12 måneder siden,” siger Morten Jensen, der er seniorpartner, direktør og leder af vurdering og research i Newsec Advisory.

Investorerne ser fortsat det danske marked som værende attraktivt, da det totale investeringsafkast forventes at være et par procentpoint højere end obligationsmarkedet og samtidigt er mindre volatilt end aktiemarkedet.

Internationale investorer fylder halvdelen

For de udenlandske investorer er det danske ejendomsinvesteringsmarked et attraktivt marked, og de udenlandske og danske investorer delte i 2018 markedet fifty-fifty. Det er særligt det stabile politiske miljø, den generelle økonomiske vækst samt lave renter til et dansk ejendomsmarked, som udlandet anser for at være mere sikkert end andre europæiske markeder, er vurderingen fra Newsec Advisory.

”Udenlandske investorer er især interesseret i store boligporteføljer, highstreet detailejendomme og primært beliggende kontorejendomme, men også porteføljer af retail- og logistikejendomme er blevet opkøbt. Herunder har Newsec Advisory i efteråret 2018 bl.a. formidlet salget af Silvan-porteføljen til en britisk investor. De større transaktioner, med danske investorer som købere, har været mere spredt på Storkøbenhavn og Østjylland. København og Storkøbenhavn tæller således stadig for cirka 55 pct. af transaktionsmarkedet,” siger Morten Jensen fra Newsec Advisory.

For mere sekundære beliggende erhvervsejendomme er der også fortsat god aktivitet, specielt i byer, som Brønshøj, Glostrup og Karlslunde, hvor 2018 bød på en række transaktioner i prisstørrelsen 40 til 120 mio. kr. I Storkøbenhavn handles kontorejendomme til et afkast i niveauet 5,5 pct. til 7,5 pct. og logistikejendomme til et afkast i niveauet 6,0 pct. til 8,0 pct. For boligudlejningsejendomme er der specielt høj aktivitet i nordsjællandske byer herunder Hillerød, Gentofte og Kongens Lyngby, hvor der handles ejendomme til et afkast i niveauet 4,0 pct. til 6,0 pct.

Interessen for industri- og logistikejendomme er næsten fordoblet

Segmentet for industri- og logistikejendomme voksede markant i 2018. Andelen af investeringsvolumen for industri- og logistikejendomme blev næsten fordoblet fra 4,5 pct. i 2017 til 8,0 pct. Onlinehandel og teknologisk udvikling skaber høj efterspørgsel for disse ejendomme blandt både investorer og brugere. Derudover er der plads til ændringer i både afkast og lejeniveauer for logistik- og lagerejendomme sammenlignet med vores tyske og svenske naboer, hvilket øger aktiviteten for dette segment, hvor der i 2018 har været en række transaktioner i prisniveauet mellem 40 og 400 mio. kr.

Advisory Investering og projektudvikling

Kontakt

Morten Jensen Senior Partner, CEO, Head of Advisory Denmark +45 51 68 78 88