Erhvervs- og transportområdet eksploderer i Køge

21. februar 2019, Newsec Advisory A/S

De sidste 15-20 år har Skandinavisk Transport Center arbejdet på at skabe en logistik- og transportklynge i Køge. Rent geografisk og infrastrukturmæssigt ligger Køge suverænt til at servicere de 1,5 mio. konsumenter, der bor i Hovedstadsområdet nord for Køge. Med udvidelsen af Køge Havn og den fremtidige åbning af Femern Bælt-forbindelsen er Skandinavisk Transport Center på vej til at blive Danmarks mest betydningsfulde logistikklynge. 

Skandinavisk Transport Center har i dag en udbredelse på 1,8 mio. kvadratmeter og huser nogle af de helt store centrallagre som Netto, Lidl og Nomeco, som distribuerer medicin til landets apoteker. Det nyeste skud på stammen er PostNord, som har bygget en af deres fire nye lager- og pakketerminaler i Køge, hvor Newsec Advisory bistod med formidlingen af salget af grundstykket. Transportcentret huser desuden en lang række af virksomheder, som supporterer erhvervskøretøjer på gummihjul – fra varevogne op til 3.500 kg. til lastbiler og busser, som er kernen i transportcentret. Med andre ord er den samlede logistikkæde med leverandører, producenter, distributører og transportører til stede i Skandinavisk Transport Center. 

Skandinavisk Transport Centers historie går tilbage til begyndelsen af 1990’erne, hvor Køge Byråd besluttede at udlægge et større areal på ca. 1,2 mio. kvadratmeter til erhvervsområde, og i 2001 blev Skandinavisk Transport Center etableret. Sidenhen har Skandinavisk Transport Center udvidet betydeligt med 550.000 kvadratmeter, som på nuværende tidspunkt er fuldstændig udsolgt. Derfor er transportcentret gået i gang med at udvide yderligere med 700.000 kvadratmeter til transport- og logistikejendomme. Det betyder, at Skandinavisk Transport Center om nogle år har en udbredelse på 2,5 mio. kvadratmeter og bliver således det største transport- og logistikcenter i landet.

Porten mod Øst udvides

Udover transportcentret driver Skandinavisk Transport Center også Køge Havn, som ofte kaldes for Porten mod Øst på grund af placeringen ud til Østersøen. Transportcentret er i øjeblikket ved at udbygge erhvervshavnen til tredobbelt størrelse til et samlet areal på ca. 900.000 kvadratmeter. Udover at skabe nye arealer til virksomheder, som koncentrerer sig om søtransport, har Skandinavisk Transport Center også tilvejebragt en vanddybde på 9,5 meter, som er godt 2,5 meter dybere end den tidligere vanddybde på knap 7 meter. Det betyder, at Skandinavisk Transport Center kommer til at kunne tage en næsten dobbelt så stor tonnage ind, som de har kunnet hidtil.

”Dét at vi kan tilvejebringe nye arealer har en stor betydning for udviklingen af erhvervs- og transportområdet, men at vi med udvidelsen af industrihavnen inden for de næste par år kommer til at kunne rumme en betydeligt større skibsstørrelse, end vi har kunnet håndtere tidligere, er et stort kvantespring på vejen til at blive Danmarks mest betydningsfulde logistikklynge,” fortæller Thomas Elm Kampmann, der er direktør i Skandinavisk Transport Center.

Transportcentret er allerede nu begyndt at indgå lejeaftaler med de virksomheder, som har behov for velbeliggende arealer ud til kaj på den østlige del af Sjælland. Arealerne på havnen bliver lejet ud på længere kontrakter på typisk 25 år modsat erhvervsområdets arealer, som typisk bliver solgt til virksomheder. Det er et spørgsmål om at skabe aktivitet og i sidste ende servicere de 1,5 mio. mennesker i Hovedstadsområdet, hvad der er Skandinavisk Transport Centers berettigelse.

Femern Bælt baner ikke kun vej for passagertransport

Den kommende Femern Bælt-forbindelse, som forventes at åbne i 2028, kommer til at udgøre en vigtig del af transportkorridoren mellem Skandinavien og Middelhavet, som løber fra Finland til Italien via Sverige, Danmark, Tyskland og Østrig. Forbindelsen kommer til at bestå af en motorvej på hele strækningen sammen med en elektrificeret jernbanestrækning, som i udgangspunktet er givet til passagerer, men som også giver store muligheder for at fragte gods til og fra Danmark, ifølge Thomas Elm Kampmann:   

”Når vi taler om logistik i Køge, så skal man have for øje, at motorvejen, som kører igennem Køge, er en del af korridoren mellem Skandinavien og Middelhavet. Med gennemførelsen af den nye bane mellem København og Ringsted over Køge kommer langt størstedelen af transitgodstogene til at køre på den nye jernbane. Ved hjælp af en såkaldt kombiterminal kan vi koble dansk gods på den direkte godstogsforbindelse til Europa, når Femern Bælt åbner, og dermed flytte godstransport til bane.

Thomas Elm Kampmann fortsætter:

”I mine øjne har vi alle sammen en stor samfundsmæssig forpligtelse i at agere miljømæssigt ansvarligt. Der vil altid være masser af lastbiler – der er en organisk vækst i det erhverv og en vækst generelt ud over det, men vi er nødt til at kigge på andre transportformer, og her er den blå motorvej i form af skibene og jernbanen det absolut bedste alternativ. Belastningen af motorvejssystemet kan blive et samfundsproblem – ikke i første omgang i Danmark – men det er så småt ved at ske syd for Hamborg. Med Femern Bælt åbner der sig en mulighed for at tænke mere intelligent og mere miljømæssigt på vores transporter. Mit drømmescenarie er, at når Femern-forbindelsen åbner i 2028, så er der også bygget en kombiterminal et sted i området.”

Beslutningen om en kombiterminal i Køge kræver statslig indblanding, og Skandinavisk Transport Center er i øjeblikket i dialog med politikerne på Christiansborg. Både danske speditører og regionen har også meldt sig på banen med idéer til, hvad der er af muligheder med åbningen af Femern Bælt-forbindelsen.

Imødekommer en stigende efterspørgsel i markedet

Ambitionen for Skandinavisk Transport Center er, at Køge bliver et sted, hvor man kan kombinere bil, bane og sø. Idéen er, at de tre transportformer skal komplimentere hinanden, så vi på den måde kan undgå at belaste vores motorveje yderligere.

”Det er en spændende tid vi går i møde, for hvis danske virksomheder fortsat udvider begrebet København, som de udenlandske investorer har gjort i et stykke tid efterhånden, så udvides forretningsmulighederne også,” siger Henrik Lyngskjold, administrerende direktør i Newsec Advisory, og afslutter:

”Vi oplever i øjeblikket en stigende tendens til, at flere og flere danske virksomheder begynder at kigge efter ejendomme og lejemål uden for Københavnsområdet i kraft af det lave udbud af ejendomme i Storkøbenhavn og de begrænsede muligheder for nybyggeri med kommunernes omlægning af erhvervsområder til boligområder. I tråd med dette er Skandinavisk Transport Center særligt interessant, fordi de kan tilbyde nybyggede ejendomme, der er velegnet til industrielle og logistiske formål tæt på service, handel, transport og logistik. Derfor ser vi også, at lejeniveauerne stiger i netop disse områder med gode transportløsninger i et marked, hvor niveauerne stort set har ligget stille i de sidste 10-15 år.”  

Advisory

Kontakt

Brian Tretow-Loof Seniorpartner, direktør, Head of Capital Markets +45 40 20 78 70