Jordforurening – mareridt eller investeringsmulighed?

30. januar 2018, Newsec Advisory A/S

Jordforurening er en showstopper. Så længe forureningen ikke er undersøgt, skaber den usikkerhed og kan lamme enhver købs- eller salgsproces. Men mødet med jordforurening kan ofte gå fra at være negativt til at blive positivt gennem et 5-trinsforløb.

Hvad stiller man op, hvis man som investor ønsker at købe eller sælge en ejendom eller grund, hvor der er mistanke om forurening?

Det spørgsmål kan ekspert Søren Helt Jessen, markedschef i NIRAS, svare på. Han kommer her med gode råd til, hvordan investorer bedst forholder sig til jordforurening.

I princippet kan man sammenligne vigtigheden af en jordforureningsundersøgelse for en grund/ejendom med vigtigheden af en tilstandsrapport for et hus. Det er svært at forestille sig, at nogen ville købe et parcelhus eller en villa uden, at der foreligger en tilstandsrapport. På samme måde bør man få lavet en jordforureningsrapport ved køb af en grund/ejendom, hvis der ikke i forvejen er tilstrækkelig viden herom.

”Det første og vigtigste step i en sag, hvor der er mistanke om eller viden om forurening, er, at man finder det tilgængelige materiale om den pågældende grund og får det vurderet med henblik på at kunne lave en kapitalisering”, udtaler Søren Helt Jessen.

Nedenstående figur giver et overblik over de fem trin, der kan være i en proces om udvikling af forurenede grunde:

Trin 1. Mistanke om jordforurening

Trin 1. Mistanke om jordforurening

Trin 2. På desktop-trinnet kortlægges jordforureningen på grunden ved offentligt tilgængeligt materiale og historisk data

Trin 3. På baggrund af data besluttes, hvor forureningen skal undersøges nærmere ved feltundersøgelser og jordprøver 

Trin 4. Undersøgelserne giver et konkret bud på investors muligheder for oprensning, og hvad det vil koste

Trin 5. Når jorden er renset og eventuelt genanvendt kan investor fortsætte byggeriet på grunden

Fra usikkerhed til sikker investering

Uanset om man støder på en ejendom, hvor forureningen er kendt eller hvor der er begrundet mistanke om forurening, behøver man, som investor, ikke at fortvivle, for der er ofte flere løsningsmodeller til problemet.

NIRAS har f.eks. hjulpet Newsec med en ejendom i Sydhavnen, hvor grundens forurening var kendt, og under salgsprocessen blev den pludselig klassificeret som et indsatsområde. Det betød, at regionen til hver en tid ville kunne undersøge forureningen og eventuelt kræve den fjernet – om nødvendigt på ejers regning, hvis denne fik lavet fordyrende foranstaltninger i forhold til en fremtidig offentlig oprensning af grunden.

”En sådan situation skaber naturligvis usikkerhed hos køber om ejendommens værdi, og det vigtige var her at få ”oversat”, hvad indsatsområde dækkede over i denne sag – og ikke mindst, hvilke begrænsninger det ville få for udvikling af ejendommen. Det fik vi skabt klarhed over, hvilket beroligede køber, der fik en lille reduktion i prisen. Og på den måde fik vi for et lille beløb afværget, at en salgsproces gik i stå, samtidig med, at vi fik skabt værdi for både køber og sælger”, forklarer Søren.

”På den måde hjælper vi med at indsamle og vurdere tilgængelig viden om jordforurening, og via vores tætte kontakt til kommuner og regioner kan vi ”oversætte” den viden til noget konkret og brugbart for en investor. I sidste ende handler det om at nå frem til 10.000-kroners spørgsmålet  – hvad koster det? Og hvilke forskellige muligheder har jeg, som investor, for at udvikle en bestemt grund/ejendom på forsvarlig vis,” slutter NIRAS’ markedschef, Søren Helt Jessen.

Advisory Investering og projektudvikling

Kontakt

Brian Tretow-Loof Senior Partner, Head of Large Cap +45 40 20 78 70