Coronapandemiens indvirkning på ejendomsbranchen

16. september 2020

Coronapandemiens indvirkning på ejendomsbranchen

I den seneste udgave af Newsec Property Outlook, udforsker Newsec, hvordan udbredelsen af Covid-19 påvirker det nordiske ejendomsmarked. En af konklusionerne er, at Coronapandemien forstærker og fremskynder mange tendenser.

Rapporten fokuserer på de fem vigtigste udviklinger, der er blevet fremskyndet af Coronapandemien: offentlige ejendomme er blandt top tre segmenter i hele Norden, øget efterspørgsel efter fleksibilitet, revitalisering af regionale byer, logistik og detailsegmentet der smelter sammen samt manglen på alternativer til ejendomsinvesteringer.

"Ikke alene har Coronapandemien på mange måder accelereret allerede igangværende samfundsmæssige tendenser, men den efterlader også tydelige spor i ejendomsbranchen på globalt plan. Det er tydeligt, at vi har spolet flere år ud i fremtiden i forhold til disse tendenser, derfor er det meget vigtigt for ejendomsejere og investorer at følge udviklingen og forblive relevante", siger Max Barclay, head of Newsec Advisory.

Offentlige ejendomme stiger til vejrs  
I år 2000 udgjorde offentlige ejendomme kun én procent af den samlede transaktionsvolumen i Sverige, mens kontorsegmentet stod for 53 procent. I løbet af det seneste årti er segmentet vokset betydeligt, især i Sverige, Norge og Finland, og i 2019 udgjorde offentlige ejendomme 14 procent af den samlede transaktionsvolumen i regionen.

"Offentlige ejendomme er et relativt nyt fænomen, som har oplevet stærk fremgang under Coronapandemien og betonet, at dette segment i 2020 er kernen i det nordiske ejendomsmarked", siger Max Barclay, head of Newsec Advisory.

I 2020 forventes segmentet at være tæt på de 20 procent. Baseret på de demografiske data forventes der fremadrettet endnu mere vækst inden for området.  

Markedsudsigter

Transaktionsvolumen i Norden og Baltikum udgjorde 15,9 mia. EUR i de første seks måneder af 2020, hvilket er 10 pct. under det historiske gennemsnit. Volumen har primært været drevet af det svenske marked, som stod for næsten 50 procent af den nordiske transaktionsvolumen i Q1 og 60 procent i Q2, hvilket svarer til en volumen i takt med det svenske historiske gennemsnit.

"Dette efterår byder på en solid pipeline, som forstærkes yderligere af efterspørgslen efter ejendomme.  Newsec Advisory forventer i 2020 en transaktionsvolumen på omkring 35 milliarder EUR i Norden og Baltikum, hvilket er lige under det historiske gennemsnit", siger Max Barclay, head of Newsec Advisory.

Få adgang til den fulde rapport på https://www.newsec.dk/indsigt/rapporter/

Om rapporten
Newsec Property Outlook har været udgivet to gange årligt siden 2001. Rapporten som er gratis, beskriver og giver et bud på udviklingen, der kommer til at præge ejendomsmarkedet i fremtiden i Nordeuropa, med fokus på de nordiske og baltiske lande. Rapporten er et praktisk værktøj for både investorer, ejendomsejere og lejere.

 

Advisory København Investering og projektudvikling

Kontakt

Morten Jensen Senior Partner, CEO, Head of Advisory Denmark +45 51 68 78 88

Vil du vide mere?:

Newsec Property Outlook, efterår 2020 Læs mere
Analyser Læs mere>>
Nyhedsbrev - Ejendomsmarkedet Tilmeld
Events Læs mere