E-handel tordner frem og giver nye muligheder

12. juni 2019

Den økonomiske højkonjunktur og et stigende privatforbrug er sammen med en voksende turisme tre elementer, der taler for en positiv udvikling af detailhandlenAlligevel ser vi et detailhandelsmarked, der er presset, og som står foran fundamentale ændringerFremtidens massive transformation af detailhandlen vil være drevet frem af ændrede indkøbsvaner og den stigende e-handel. 

Der er sket et tydeligt skift i den måde, vi handler på, hvor e-handel fylder stadigt mere og forventeligt vil vokse til en markedsandel på over 20%Der er også kommet nye forbrugsmønstre, som skaber synergieffekt mellem onlinhandel og køb i fysiske butikker, og som betyder, at det bliver mere udbredt at tilbyde forbrugerne en omniexperiencehvor kunder kan købe online, returnere eller bytte deres varer i fysiske butikker samt interagere digitalt i butikken.  

Pure players rykker ud

Mange fysiske butikker har efterhånden fået netbutikker for at udvide den geografiske rækkevidde, men samtidig ser vi en omvendt tendens, hvor pure players (virksomheder med produkter eller services der kun er digitale) begynder at etablere fysiske butikker, hvor de blandt andet inkorporerer kundernes online adfærd i butiksformatet – Coolshop er blandt andre en digital virksomhed, der også har etableret sig fysisk. Whiteaway er også et eksempel på en pure player, der har fået en fysisk tilstedeværelse via Skousen. Denne tendens vil vi se mere til i fremtiden, da virksomhederne kan favne endnu bredere med både en digital og fysisk tilstedeværelse.  

Shoppingcentre er oppe i tiden 

Shoppingcentre er blevet attraktive for mange forbrugereder kan finde et stort udvalg af butikker men også fritidsaktiviteter, der er samlet under samme tag. Mange centre tilbyder i dag oplevelsesorienterede enheder som biograf, fitness og legepladsog gode parkeringsforhold og nem kørselsadgang betyder, at mange foretrækker at gøre deres indkøb i centre. Antallet af shopping centre er da også steget kraftigt i de seneste 10 år, og tegner sig i dag for 25% af den samlede detailhandel, hvilket forventes at stige yderligere de kommende år. Især i byer som Kolding, Randers og Vejle har shoppingcentre vundet indpas og været med til at definere nutidens byhandel 

Flere ledige butikslokaler

De seneste års drastiske udvikling mod mere online handel er kommet bag på mange forretninger, som derfor er udfordret i dag. Det var også en af årsagerne til, at Top-Toys, der stod bag Toys”R”Us og Fætter BR gik konkurs. Siden har Salling Group købt Fætter BR og har i sinde at genåbne flere af de fysiske butikker og samtidig fokusere på at få integreret et online aspekt.  

Ser man på tomgangen i København by, er den på et år steget fra 3,5% til 3,8%, hvilket dog stadig er lavt sammenlignet med tomgangen på landsplan, som ligger på hele 6,4%. I Københavns omegn er tomgangen steget fra 3,7% til 4,1%. Selvom det højere end i København by, er det stadig lavere end landsgennemsnittet og signalerer, at detailmarked er ganske fornuftigt i København omegn. 

For de primære strøgejendomme, hvor beliggenheden er særdeles attraktiv, er forretningskravet i dag på 3,5%, og i få tilfælde endnu lavere, mens det i de sekundære områder er i niveauet 5,5-6.0%. Lejeniveauet for de mest attraktive detail-kvadratmeter i Københavns centrum er på 18.000-22.500 kr. pr. kvadratmeter. Sekundære beliggenheder ligger på omkring 10.000 kr. pr. kvadratmeter. 

Stigende tomgang i Jylland 

Tomgangen i Østjylland er svagt stigende, men har længe ligget i et niveau på omkring 5,4-5,9%. Med den stigende tendens ser vi nu et tomgangsniveau, som ligger på 6,2%, hvilket kun er en lille smule lavere end landsgennemsnittet. 

Centralt i Aarhus ses der også eksempler på transaktioner med lave forretningskrav helt nede på 4,25%. Markedslejen for de primære ejendomme i regionen ligger på 2.400-7.100 kr. pr. kvadratmeter. 

Trekantområdet ligger afkast og markedsleje for de bedste placeringer på 4,9%, en middelplacering på 7,0% og en placering under middel på over 8,0%. Gennem de senere år har der ikke været de store ændringer i toplejeniveauerne, som stadig ligger i niveauet 3.000 kr. pr. kvadratmeter, mens middelniveauet ligger på 1.600 kr. pr. kvadratmeter, og under middel ligger på 800 kr. pr. kvadratmeter.  

Morten Jensen Seniorpartner, adm. direktør, Head of Advisory Denmark +45 51 68 78 88