Ønske om Mere gennemsigthed med de nye vurderingsregler

Andelsboligforeninger får ikke længere mulighed for at benytte en ny offentlige vurdering til værdiansættelse af andelskronen.

Valuarvurdering andelsbolig
1. marts 2021

Folketinget har den 23. februar 2021 vedtaget en ændring i ejendomsvurderingsloven, som medfører, at andelsboligforeninger ikke på samme måde kan benytte den offentlige vurdering. Dette betyder i praksis, at de nye offentlige vurderinger, som har været ventet siden 2012 ikke bliver en realitet.  

Reduktion af store prisforskelle

De andelsboligforeninger som har, benyttet sig af den offentlige vurdering som værdiansættelsesmetode, har været eftertragtede for nye andelshavere. Dette betyder, at den pris som den nye andelshaver skulle betale, kunne ligge væsentligt under markedsværdien for tilsvarende andelsboliger værdiansat til markedsværdi af en valuar. Der har i mange tilfælde være tale om over 50% forskel i værdien af de to vurderingsmetoder. Med de nye regler kommer der ikke en ny offentlig vurdering, hvilket betyder, at Andelsboligforeninger som vælger en valuarvurdering, får en mere retvisende andelskrone.

Nyt udvalg nedsat

Siden 2012 har den offentlige vurdering været fastfrosset og har medført at visse foreningers værdi ikke har afspejlet de nuværende markedsmæssige forhold. Som konsekvens af ovenstående afskaffelse, har regeringen nedsat et udvalg, som skal se på hvilke løsningsforslag der kan hjælpe de foreninger som fortsat ikke ønsker en valuarvurdering eller værdiansættelse efter anskaffelsessummen.  

Skærpet regler til udførelse af valuarvurderinger

Med lov om valuarvurderinger i 2018, blev reglerne for hvordan og hvem der må udarbejde en valuarvurdering skærpet markant.

Dette betyder i praksis, at udførelsen af en valuarvurdering kun må foretages af en valuar som kan påvise gennemført uddannelse som Diplom Valuar og har erfaring med værdiansættelse samt indsigt i markedsudvikling for boligudlejningsejendomme. Endvidere blev der også stillet krav til de virksomheder, som der skulle udføre opgaven. Det er nemlig kun erhvervsmæglervirksomheder, der kan dokumentere at de selv foretager handler med boligudlejningsejendomme, som må lave udførelsen af en valuarvurdering. 

Indholdet i en valuarvurderingsrapport, blev også skærpet, hvor der nu stilles større krav om påvisning af, hvordan valuaren og virksomheden bag er fremkommet til markedsværdien af ejendommen. Før de skærpede regler, var der store problemer med forskelle i de værdiansættelser som de forskellige valuarer kom frem til. De seneste 2 år, har vi dog i markedet set en stor forbedring, som har medført mindre værdiforskelle i valuarvurderingerne. 

Foreninger bliver ikke tvunget til at købe en valuarvurdering

Andelsboligforeninger som ikke ønsker en valuarvurdering, vil stadig have mulighed for at fastsætte deres værdi til anskaffelsesprisen på købstidspunktet eller den offentlige vurdering fra 2012. Derudover skal nystiftede andelsboligforeninger fortsat værdiansættes efter anskaffelsesprisen de første 2 år af foreningens levetid. Endvidere kan andelsboligforeninger, som inden 30. juni 2020 havde en gyldig valuarrapport, fortsat anvende denne til at fastfryse andelskronen.

Advisory København Vurdering og analyse
Analyser Læs mere>>
Ejendomme til salg / leje Søg ejendomme>>
Newsec Advisory Kontakt os >>
Nyhedsbrev Tilmeld >>
Philip Andersen Senior Commercial Advisor, Valuation +45 81 40 07 02
Morten Jensen Senior Partner, CEO, Head of Advisory Denmark +45 51 68 78 88