Newsec skal hjælpe Danica Ejendomme med at nå ambitiøse klimamål

Danica Ejendomme er netop kommet med en ny bæredygtighedsstrategi og markante klimamål. I den forbindelse har Newsec Property Asset Management det seneste år hjulpet Danica Ejendomme med at skabe datagrundlaget for strategien. Nu skal automatiserede rapporteringsløsninger og CO2-benchmark være med til at realisere ejendomsinvestorens ambitiøse målsætninger.

6. januar 2021

Med et reduktionsmål om at mindske ejendomsporteføljens CO2-udslip med knap 70 pct. i 2030, set i forhold til 2019, har Danica Ejendomme i deres nye bæredygtighedsstrategi udstukket en række ambitiøse mål mod langt mere klimavenlige ejendomme.

For at nå de markante målsætninger skal Danica Ejendomme bruge evidensbaseret viden om klimabelastningen fra ejendomsporteføljen. Data, der skal skabe grundlag for de konkrete handlinger. Derfor har Danica Pension indgået et samarbejde med Newsec om at gennemføre løbende energiovervågning og CO2-benchmark af 81 bolig- og erhvervsejendommene samt en automatiseret rapporteringsløsning, udviklet af Newsec, der samler data fra pensionsselskabets ejendomme.

”Vores bæredygtighedsstrategi kommer til at sætte et aftryk i forhold til vores nybyggeri, men i høj grad også i vores eksisterende ejendomsportefølje, hvor vi vil energioptimere for at skabe så CO2-neutrale ejendomme som muligt. Sammen med Newsec samler vi viden og udvikler intelligente løsninger, der kan bidrage positivt ved at sikre en reduktion af vores ejendommes klimabelastning og sikre både energibesparelse og en værdiskabelse, der giver god mening i et afkastmæssigt perspektiv,” siger Michael Nielsen, adm. direktør for Danica Ejendomme.

Investering i den grønne omstilling
Newsec har i mere end 10 år stået for administrationen og driften af størstedelen af Danica Pensions ejendomsportefølje. Derfor glæder man sig hos Newsec over at kunne imødekomme pensionsselskabets behov for rådgivning og løsninger inden for klima og bæredygtighed, herunder detaljeret energi-og CO2 overvågning samt løbende energiledelse på ejendommene.

”Hvis du kan måle det, så kan du styre det. Derfor er data om ejendomme afgørende, hvis vi skal komme i mål med den grønne omstilling i ejendomsbranchen. I Newsec har vi allerede en stor mængde af data om vores kunders ejendomme, og vi ved, hvad den enkelte ejendom indeholder, fordi vi drifter den hver dag. Når vi kombinerer den viden med vores nye digitale rapporteringsplatform, Newsec Property Knowledge Center, står vi med en meget stærk løsning for Danica Ejendomme, hvormed vi kan fastlægge realiserbare mål og konkrete handlinger for nedbringelsen af CO2-emissionen fra ejendommene,” siger Thomas Hejde, afdelingsdirektør for Building Performance Management hos Newsec.

Konkret analyseres datamængderne fra ejendommene i Newsec Property Knowledge Center, og baseret på disse kan man se om en ejendoms ressourceforbrug afviger fra gennemsnittet. Det kan f.eks. være, at varme- eller elforbruget er unormalt højt i forhold til ejendommens alder, størrelse eller brug. Samtidig er det muligt at afdække, præcis hvor stor en CO2-besparelse en ejendom kan opnå ved f.eks. renovering eller et stifte til grøn strøm.

En bæredygtig udvikling af ejendomsporteføljen vil også medføre stor værdi for både ejendomsinvestorerne og lejerne. En nedbringelse af CO2-udledningerne betyder lavere driftsomkostninger og energiforbrug, hvilket vil styrke ejendommenes værdiansættelse.

Aftalen mellem Danica Ejendomme og Newsec løber over tre år, og varetages af Newsecs energi- og indeklimaspecialister. CO2-opgørelserne omfatter pt. digitaliserede el-, vand- og varmedata fra den danske portefølje som omregnes til CO2. Desuden beregnes CO2 emission fra affald, lejemålsindretninger og administration, således at den opgjorte CO2-udledning omfatter det samlede CO2-aftryk for en ejendom i drift. Ud over det stærke datagrundlag ligger den store styrke i den indbyggede intelligens i systemet. En intelligens, som bygger på viden fra stærke fagfolk og et indgående kendskab om sammenhæng mellem data og virkeligheden ude på ejendommene.

Fakta:
Om Newsec Property Knowledge Center
Newsecs nye rapporteringsløsning, Newsec Property Knowledge Center, er omdrejningspunktet for aftalen og består af intelligent driftsovervågning og benchmarking af ejendomsporteføljen på 714.000 kvadratmeter. Data om ejendommenes forbrug af el, vand og varme indsamles fra målere, IoT enheder og fra Newsecs ejendomssystem.

Newsec Property Knowledge Center er en del af Newsecs PropTech-strategi bestående af ’connected buildings’ og evidensbaseret rådgivning om optimering af drift, afkast og værdi.

 

Property Asset Management Lyngby

Kontakt

Martin Bekker Bauer Kommunikationschef Direkte +45 45 26 01 97 Mobil +45 26 15 50 52