Newsec udvider vurderingsafdelingen

I konsekvens af de politiske indgreb og ændringerne i lejelovgivningen i løbet af 2019 og 2020 har Newsec Advisory pr 1 januar udvidet staben med yderligere to medarbejdere

stigende behov for rådgivning i forbindelse med værdiansættelsen
05. februar 2021

Der er tale om Cand.merc. (FIR) Peter Sand, Ejendomsmægler MDE og Diplomvaluar, samt Finans BA Philip Andersen, Ejendomsmægler MDE. Begge kommer med solid erfaring fra tilsvarende stillinger.

"Der har, specielt i løbet af 2020, vist at være et stadigt stigende behov for rådgivning i forbindelse med værdiansættelsen af bl.a. boligudlejningsejendomme og andelsboligforeningernes ejendomme. Det være sig om fritagelse fra den 5 årige karensperiode, de nye krav til Energimærkning, eventuel fastfrysning af nugældende valuarvurdering, regeringens overvejelser om afskaffelse af den offentlige vurdering af blandt andet boligejendomme, Covid – 19 indflydelse på ejendomsmarkedet etc."  Fortæller Morten Jensen , CEO, Newsec Advisory                             

Newsec Advisory ser frem til at kunne rådgive nuværende og fremtidige kunder i disse komplekse problemstillinger.

Advisory København
Philip Andersen Senior Commercial Advisor, Valuation +45 81 40 07 02