19. december 2019

PKA har valgt Newsec Property Asset Management til at administrere en del af pensionsselskabets ejendomsportefølje i Danmark. Aftalen, der træder i kraft 1. april 2020, omhandler en portefølje på 22 erhvervs- og boligejendomme med et samlet areal på mere end 100.000 kvadratmeter.

Den nye samarbejdsaftale mellem PKA og Newsec vedrører omkring 15 procent af PKA’s samlede ejendomsportefølje og omfatter alle ydelser inden for ejendomsadministration samt boligudlejning og driftsledelse på ejendommene. I Newsec glæder man sig over at blive ny ejendomsforvaltningsselskab for en af branchens mest toneangivende investorer.

”Vi er utrolig glade og stolte over, at PKA har valgt at indgå dette samarbejde med os. Med PKA’s brede ejendomsportefølje og aktive tilgang til markedet med blandt andet udvikling af boligområder flere steder i landet, er de en af de mest interessante samarbejdspartnere, vi kan forestille os. Vi er ydmyge over for opgaven og ser det her som en gylden mulighed for at vise PKA vores værdiskabende løsninger og omfanget af vores kompetencer som den største full service ejendomsforvalter på det nordiske marked,” siger administrerende direktør i Newsec, Thomas Kempf.

Hos PKA ser ejendomschef Nikolaj Stampe frem til, at aftalen bibringer et stærkt sammenligningsgrundlag på administrationsydelserne.

”PKA har haft et godt samarbejde med DEAS i alle årene siden deres etablering i 1989, og vi er fortsat tilfredse med den service, de leverer. Men PKA har samtidigt et generelt ønske om kvalitets- og økonomisk benchmarking af alle vores væsentlige leverandører, herunder på et så vigtigt område som administrationen af PKAs ejendomsportefølje er,” siger ejendomschef i PKA, Nikolaj Stampe, og fortsætter:

”Der er derfor nu indgået aftale med Newsec om, at de fremadrettet skal forestå administrationen af en repræsentativ del af vores portefølje således, at PKA fremadrettet har to kompetente samarbejdspartnere på området.”

Stort potentiale i samarbejde

Samarbejdsaftalen mellem PKA og Newsec omhandler som udgangspunkt kerneydelserne ejendomsadministration, boligudlejning og drift på ejendommene, der er fordelt på 72.000 kvadratmeter bolig og 36.000 kvadratmeter erhvervsejendomme med både flerbrugerejendomme og domiciler. Administrerende direktør i Newsec, Thomas Kempf, ser gode muligheder for, at nye perspektiver på ejendomsporteføljen vil åbne op for yderligere samarbejde.

”Vi er fokuserede på at leve op til PKA’s høje forventninger om præcise og strømlinede leverancer på de klassiske administrationsydelser og bidrage til den strategiske udvikling af deres portefølje. Jeg håber også, at vi med vores dedikerede tilgang og knowhow inden for hele værdikæden i ejendomsforvaltning kan åbne op for et endnu større samarbejde. Her tænker jeg ikke mindst på vores digitale løsninger, ligesom vi også gerne vil være med til at støtte PKA i deres ambitiøse klimamål gennem rådgivning om yderligere sænkning af CO2-aftryk på deres ejendomme,” siger Thomas Kempf.

PKA har investeringer på omkring 25 mia. kr. i danske ejendomme og disponerede i 2019 over 8.600 lejemål.