Robust Dansk ejendomsmarked

Ejendomsmarkedet har været yderst robust over det seneste halve år, fastslår Newsec Property Outlook.

9. marts 2018, Newsec Datea A/S

I 2017 oplevede dansk økonomi høj stabilitet og en BNP-vækst på 2 procent. Væksten er primært et resultat af en stigning i bruttoinvesteringer og en mindre stigning i privatforbruget. Derudover er forbedringen også et resultat af en voksende befolkning og stigende beskæftigelse. Renterne er fortsat lave, hvilket igen tilskynder til privat forbrug og understøtter bolig- og ejendomsinvesteringer. Alle disse faktorer har skabt et stærkt miljø for transaktions- og investeringsmarkedet i 2017. Transaktionsvolumen slog i 2017 rekorder med 84 milliarder danske kroner, hvilket er en stigning på 30 procent i forhold til det foregående år. Internationale investorer viste samtidig stor interesse for det danske ejendomsmarked.

E-handel truer ikke som først antaget

Målt på antallet af fodgængere var Amagertorv og Købmagergade i København rangeret som henholdsvis de fjerde og femte mest besøgte shopping-gader i Europa i 2017. Fysiske butikker og online butikker er blevet bedre til at komplementere hinanden, hvilket gør truslen fra den voksende e-handel mindre for de klassiske butikker. Tal fra Dansk Erhverv viser, at en fjerdedel af alle køb i fysiske butikker starter med en afsøgning af markedet online. På den måde indsamler forbrugerne information om produktet før et evt. køb, og de forbrugere der undersøger en vare mere end to steder på nettet ender med at købe en tredjedel mere end dem, som ikke undersøger markedet online.

Volumen for detailejendomme vokser

Målt i procent af den samlede transaktionsvolumen, var segmentet for detail- og butiksejendomme højere end segmentet for kontorejendomme, hvilket primært skyldes salg af store shoppingcentre og butiksejendomme. Bolig-, kontor- og detailsegmenterne er de største segmenter på ejendomsmarkedet og udgør i omegnen af 75% af den totale transaktionsvolumen.

Øget interesse uden for København

Boligmarkedet drives primært af stor efterspørgsel i København, men investorer søger også investeringsmuligheder uden for København, i områder som Nordsjælland, Østjylland / Aarhus, Aalborg og Trekantområdet i Jylland. Disse områder har alle et stort udviklingspotentiale; de er dog forbundet med højere risiko end primære ejendomme i København. Øget efterspørgsel og større interesse fra pensionsfonde har bidraget til prisforhøjelser for boligejendomme i Aarhus og Aalborg. For eksempel har PKA og A. Enggaard igangsat et byggeri af 280 lejligheder til en samlet pris på 400 millioner kr.

Høj befolkningsvækst

I perioden 2007-2017 er befolkningen i København vokset med 18 procent, og det anslås, at befolkningen vil stige med yderligere 100.000 mennesker inden slutningen af 2027. Den høje befolkningsvækst har medført stor efterspørgsel efter boliger, især mindre lejligheder til studerende og førstegangskøbere, hvilket igen har forårsaget betydelige prisstigninger i 2017. Fra 2012-2017 steg priserne på boligejendomme med 55 procent. Den gennemsnitlige pris pr. kvadratmeter i København er 38.500 kr., hvilket er højere end det foregående all-time-høje niveau i 2007. Banker og realkreditinstitutter opretholder dog en forsigtig udlånspolitik og ejendomsinvesteringer er finansieret af en højere del af egenkapital end i årene før 2008.

Læs hele rapporten