22. november 2019

Danmarks største erhvervsudlejer, Newsec, har netop udlejet det sidste lejemål i Dades-ejendom beliggende i Lautrupparken i Ballerup. Tilbage i 1991 blev bygningen opført som et ikonisk domicil til kopimaskinepioneren Xerox, men blev i 2016 omdannet til et flerbrugerhus for at imødekomme de behov, som nutidens virksomheder efterspørger.

I Ballerup på Borupvang 5C ligger den iøjnefaldende erhvervsejendom på godt 4.700 kvadratmeter, som med nu fire lejere kan melde fuldt udlejet. I 1991 indtog det dengang førende kopimaskinefirma, Xerox, den daværende domicilejendom i det attraktive erhvervsområde, Lautrupparken. Dengang strømmede it-virksomheder til området, som fortsat præger Lautrupparken med blandt andre CGI, KMD, Atea og Visma Entreprise.

En investering der kan betale sig

De større domicilejendomme kræver virksomheder, der har styrken og behovet, men domicilerne der er bygget for flere årtier siden som Borupvang 5C, matcher ikke altid de krav, som moderne virksomheder stiller i dag. Det stiller krav til rådgivningen i forbindelse med udlejningsopgaven.

”Når vi står med en ny udlejningssag, går vi først og fremmest ind og bedømmer ejendommens stand og beliggenhed, hvorefter vi sammenholder resultatet med efterspørgslerne i markedet for at vurdere, hvordan ejendommen vil performe bedst muligt,” siger Ole Fromberg, Udlejningschef i Newsec Property Asset Management, og fortsætter:

”Med en tom domicilejendom vil håbet hos kunden altid være en genudlejning til en ny domicillejer for at undgå omkostninger ved en ombygning, men i den konkrete sag rådgav vi vores kunde, Dades, til at investere i en konvertering af ejendommen for at undgå et tomt domicil og i stedet skabe et moderne flerbrugerhus.”

Ejendomme ændrer sig i takt med markedet

Xeroxs tidligere showroom i parterre er i dag kantine og et af de fællesarealer, som de fire lejere deler sammen med et konferencecenter samt omklædning og badefaciliteter beliggende i parterre.

Det tilhørende parkeringsområde blev desuden udvidet med 55 nye parkeringspladser i forbindelse med ombygningen, facaden blev renoveret, og de gamle vinduer blev erstattet med store vinduespartier, der giver et større lysindfald og en bedre udsigt for ejendommens brugere.

”Vi ser et stigende krav om gode transportmuligheder, og det er afgørende for lejere af erhvervsejendomme i omegnen af København, at der er gode parkeringsforhold og nem adgang. Derudover ser vi også en større andel af medarbejdere, der cykler til arbejde, så moderne badefaciliteter tiltrækker også lejere i højere grad end tidligere. Med andre ord forholder vi os til bevægelserne i markedet såvel som til de efterspurgte faciliteter hos lejerne for at sikre en effektiv udlejning,” slutter Ole Fromberg.

De nuværende lejere på Borupvang 5C er Dansk Ingeniørservice, it-virksomheden Itadel, Kleresca, der tilbyder hudbehandlinger, og Rockwell Automation, producent af industriautomatik, der er den sidste i rækken af nytilkomne lejere.

Newsec Property Asset Management står for både udlejning, drift og administration af ejendommen, der har været en del af Dades’ ejendomsportefølje siden 2007.

Ole Fromberg Udlejningschef Direkte +45 45 26 86 29 Mobil +45 21 36 88 83