3. september 2018, Newsec Advisory A/S

De udenlandske og institutionelle investorer foretrækker langsigtede investeringer i store porteføljer og udviklingsprojekter, hvilket giver udslag i større transaktioner. Samtidig er hotelbranchen en sektor, der vokser og sætter nye rekorder.

Volumen for første halvår af 2018 faldt 10% sammenlignet med første halvår 2017. Efter et stærkt første kvartal faldt aktiviteten beskedent i andet kvartal af 2018. Udenlandske investorer dominerer markedet og tegner sig for langt størstedelen af ejendomstransaktioner over 100 mio. kr.

Den kontinuerlige politiske stabilitet og høje økonomiske vækst med øget arbejdsudbud, eksport og endelig forhøjet privatforbrug tiltrækker mange udenlandske investorer, der regner det danske marked for en sikker havn i forhold til andre mindre sikre markeder. Derudover er finansieringsforholdene gunstige med lave renter og muligheden for at kunne bruge det danske realkreditsystem med fastforrentede lån.

På trods af de mange prisstigninger i Danmark, er der fortsat et spring op til især Norge og Sverige, hvilket giver investorerne mulighed for et bedre afkast i de kommende år. Transaktionsvolumen i Sverige og Norge normaliserede sig i Q2 i forhold til Q1. I første kvartal af 2018 faldt volumen i Norge og Sverige sammenlignet med første kvartal af 2017.

Markedet for kontorejendomme tæller for 26% af volumen, mens detailejendomme udgør cirka 20%. Boligmarkedet er stadig den største sektor med en andel på omkring 40%. Det er interessant, at kontormarkedet stadig er det næststørste segment, men at både detailejendomme og shoppingcentre samt industri- og logistikejendomme tæller mere for den samlede volumen end tidligere år.   

København dominerer markedet

I andet kvartal af 2018 var størstedelen af aktiviteten koncentreret omkring København. Der er dog mangel på attraktive primære ejendomme i København og Aarhus, hvilket giver investorerne lyst til at kigge på udviklingsprojekter rundt omkring i Danmark. Store porteføljer af ejendomme eller større udviklingsprojekter er derfor også en af de primære årsager til, at vi i Danmark har oplevet højere volumen per transaktion, da de største transaktioner oftest inkluderer flere bygninger og ejendomme.

På grund af en forøgelse af kapital allokeret til ejendomsinvesteringer, foretrækker udenlandske og institutionelle investorer store porteføljer og udviklingsprojekter, da investeringerne her er langsigtede med stort potentiale i fremtiden og med få eller enkelte ejendomme, der bygges spekulativt.  

Et andet segment der oplever øget interesse, især fra danske institutionelle investorer, er hoteller. Investorinteressen for hoteller ligger således også i god tråd med den generelle udvikling i turismen og efterspørgsel efter hotelværelser i København. I 2016 satte hotelbranchen i Danmark ny rekord i forhold til det samlede overskud, og 2017 ser ud til at blive endnu et positivt år. I 2016 var hotelbranchens samlede overskud på mere end 2 milliarder kroner, og antallet af overnatninger er steget med over 20% de sidste fem år i København.

Vores forventninger til hotelmarkedet er, at afkastkravet pt. i København ligger i omegnen af 4,0 - 5,0% for primære hotelejendomme med lange kontrakter. For udviklingsprojekter i København, hvor der er en højere tomgangsrisiko og større usikkerhed vedrørende kontrakter, kan afkastet ligge noget højere, hvilket vi vurderer er i niveauet 5,5 - 7,0%, afhængig af klassificeringen af hotellet samt aftale med operatørerne.

Advisory Investering og projektudvikling

Kontakt

Brian Tretow-Loof Senior Partner, Head of Large Cap +45 40 20 78 70