Udenlandske investorer søger til det nordiske marked

15. juli 2020

Investorer vil ikke minimere eksponering til det nordiske marked

Newsec Advisory, har i juni måned 2020 interviewet 31 udenlandske investorer, der samlet giver udtryk for, at de på ingen måde vil minimere eksponeringen til det nordiske marked, fordi det er et stabilt marked, set fra et politisk og økonomisk synspunkt.

Trods Covid-19 situationen, så er de udenlandske investorer ikke bange for at investere i det nordiske marked. Ifølge undersøgelsen, forventer 68% af investorerne at rejse mere kapital til ejendomsinvesteringer i løbet af de næste 6 måneder, hvilket understreger at der fortsat er mange penge i markedet og at der ikke er færre der vil investere grundet krisen, men at man er mere opmærksom og påpasselig ift. situationens udvikling. Dertil antager investorerne at bolig- og logistiksegmenterne vil klare sig bedst. ”Baseret på vores markedsundersøgelser, kan vi påvise en tomgangsprocent på under 2% i industri- og logistiksegmentet, hvilket bakker op om investorernes antagelser og bekræfter at Corona-pandemien kun har accelereret den igangværende proces med øget online-salg og større behov for industri- og logistikejendomme.” Siger Brian Tretow-Loof, direktør i NEWSEC Advisory, Danmark.

Advisory København Investering og projektudvikling

Ifølge halvdelen af de adspurgte investorer, så forventes kontormarkedet at forblive neutralt.

Af alle de adspurgte investorer, så mener halvdelen at kontorsegmentet vil forblive neutralt efter pandemiens udfasning, mens de resterende mener at segmentet vil blive udfordret efter krisen. ”Corona-pandemiens udbrud har resulteret i at flere arbejder hjemmefra, hvorvidt og hvor stort et omfang dette vil have indflydelse på kontorsegmentet er stadig usikkert, dog har vi oplevet en stigning i efterspørgslen efter fleksible kontorer, hvor virksomheder er villige til at gå på kompromis med antallet af kvadratmeter og betale mere for mindre, hvis ejendommen har en høj grad af fleksibilitet og fælles faciliteter.” fortæller Brian Tretow-Loof. De største kontorlejere arbejder p.t. med at få deres arbejdspladsratio ned på 60-70%, svarende til at alle medarbejdere i gennemsnit arbejder hjemmefra 1-2 dage pr. uge.

 

Opsumering af undersøgelsen

Undersøgelsen konkluderer at 68% af investorerne forventer at lukke en transaktion inden for det næste halve år, mens 87% forventer at lukke en transaktion i løbet af 1½ til 2 år. Den samlede transaktionsvolumen bliver derfor en del lavere i 2020 end de foregående rekordår, men giver samtidig store forventninger til 2021, forudsat at pandemien holdes under kontrol.

Kontakt

Brian Tretow-Loof Senior Partner, Head of Large Cap +45 40 20 78 70

Vil du se mere?

Newsec Advisory Kontakt os >>
Nyhedsbrev Tilmeld >>
Rapporter Læs mere >>