Samfundsansvar

Samfundsansvar

Newsec har en vision om at bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Det gør vi ved at tage et socialt, et miljømæssigt og et økonomisk ansvar. Med udgangspunkt i vores værdigrundlag – ”passion for colleagues and clients” – tror vi på tæt samarbejde, hvor vi sammen kan arbejde mere effektivt for bæredygtighed.

 

Vores vision for bæredygtighed

Newsec elsker byer og ønsker derfor at bidrage til et mere bæredygtigt samfund, hvor vi som organisation, medarbejdere og samarbejdspartner tager ansvar.  Med udgangspunkt i vores værdigrundlag – ”passion for kolleger og kunder” – tror vi på tæt samarbejde, hvor vi sammen kan arbejde mere effektivt for bæredygtighed. Gennem miljømæssigt, økonomisk og socialt arbejde håber vi ikke kun på at sætte et positivt aftryk på samfundet, men også at inspirere andre.

Vores vision for bæredygtighed

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Det er Newsecs grundsyn, at alle mennesker har lige værdi. Vi værner derfor om et arbejdsklima præget af respekt og forståelse for andre mennesker. Udover at sikre medarbejdernes trivsel arbejder vi med samfundsindsatser, der giver synergi i vores forretning.

Mentor-programmer

Newsec har en række mentorprogrammer på tværs af vores forskellige markeder. Fra universitetsrelaterede praktikophold til initiativer rettet mod at styrkelse af teenageres selvværd. Alle med det formål at dele vores professionelle oplevelser og forhåbentlig inspirere og bidrage til en positiv udvikling. Newsec arbejder også aktivt med at integrere og ansætte indvandrere gennem samarbejde med forskellige organisationer og skoler.

Whistleblowerordning

Vi stræber efter at drive Newsec på en langsigtet og bæredygtig måde. Vi er derfor dedikerede til at drive vores forretning etisk og i overensstemmelse med lovgivningen på alle fronter.

Eventuelle uregelmæssigheder eller forseelser bør rapporteres og undersøges så tidligt som muligt. Uregelmæssigheder skal rapporteres til ledere. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, har vi et whistleblowing-system. Alle rapporter modtages og håndteres af en ekstern agent.

Indberetning kan ske skriftligt via denne hjemmeside eller mundtligt på telefon: +46 (0)771-779977.

Du kan vælge at forblive anonym, uanset rapporteringsmetode. Ønsker du rapportere via et personligt møde, kan dette rekvireres ved at registrere en beretning på førnævnte hjemmeside. 

Det personlige møde afholdes efter aftale enten med en repræsentant fra Newsec eller med vores eksterne udbyder af whistleblowing-tjenesterne, 2Secure.

Når du foretager en indberetning via hjemmesiden, skal du bruge en af ​​følgende kode, hvis uregelmæssigheden er sket i Danmark:

Newsec Property Asset Management Denmark A/S: nsd358

Er uregelmæssigheden sket i en anden del af Newsecs nordiske organisation, skal du besøge www.newsec.com

Når en anmeldelse er registreret, behandles den af ​​erfarne sagsbehandlere hos 2Secure, som vil være i kontakt med Newsec, som i sidste ende vurderer anmeldelsen og beslutter, hvilke tiltag der skal tages.

Miljømæssigt ansvar 

I Newsec er vi opmærksomme på og respekterer naturens begrænsninger og arbejder hele tiden på at minimere vores miljøpåvirkning og ressourceudnyttelse. Vi arbejder målrettet for at reducere energiforbruget og optimere de ejendomme, vi administrerer, ligesom vi sammen med vores kunder arbejder for at ændre adfærd og vælge bæredygtige materialer.

Selv de små ting er vigtige, såsom at kildesortere, erstatte rejser med videomøder, tilbyde medarbejdere cykler, elbiler eller kollektive billetter til transport til og fra møder for at reducere vores miljøpåvirkning.

Vi overholder gældende miljølovgivning og andre krav og bruger målbare mål, nøgletal og løbende overvågning til proaktivt og løbende at forbedre vores miljøindsats.

Økonomisk Ansvar

Med klar rapportering og ligefrem kommunikation har vi et transparent udgangspunkt for at opretholde langsigtede relationer med vores interessenter.
Alle Newsec-medarbejdere skal sammen arbejde for at skabe tillid til vores forretning og modvirke returkommission, bestikkelse og korruption. Newsec har klare interne retningslinjer for korruption for at sikre, at vi alle følger det samme etiske kompas.

Sponsorater og donationer

I Newsec tager vi også et socialt ansvar, og vil gerne bidrage til at gøre en forskel for det samfund, som vi lever i. Derfor udvælger vi løbende organisationer, som vi støtter via en donation eller et sponsorart.

Børns Vilkår
Alt for mange børn i Danmark står alene med deres problemer, og det vil vi gerne bidrage til at ændre. Derfor er Newsec blevet sponsor for Børns Vilkår, der arbejder for at sikre, at ingen børn i Danmark bliver svigtet. De står bl.a. bag BørneTelefonen, og sikrer at alle børn har en, som lytter, og hjælper børnene med at få den støtte og omsorg, de har brug for. 

Kræftens Bekæmpelse
Kræft er en sygdom, der kan ramme alle. Kræftens Bekæmpelses mål er, at færre får kræft, flere overlever og får et bedre liv efter kræft, og det mål vil vi gerne bidrage til at indfri. Foreningens fokusområder er forskning, forebyggelse samt rådgivning og støtte til kræftpatienter og deres pårørende. Vores medarbejdere valgte at donere pengene fra julelotteriet i 2020 til organisationen.

Kontakt

Martin Bekker Bauer Kommunikationschef Mobil +45 26 15 50 52