• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Persondatapolitik for lejertilfredsundersøgelser

1. Lejertilfredshedsundersøgelser

Hvis du har accepteret at deltage i en tilfredshedsundersøgelse vedrørende dit lejemål, der er administreret af Newsec Property Asset Management Denmark A/S (”Newsec”), vil de af dine personoplysninger, der indgår i tilfredshedsundersøgelsen, blive behandlet i overensstemmelse med denne politik. Det bemærkes, at denne politik kun vedrører behandlingen af dine personoplysninger i relation til tilfredshedsundersøgelsen, og at øvrige behandlinger af dine personoplysninger fortsat sker uafhængigt heraf og i overensstemmelse med Newsecs generelle persondatapolitikker: https://www.newsec.dk/persondatabehandling.

Tilfredshedsundersøgelsen er bestilt af din udlejer, men den foretages af Newsec.

2. Hvilke af mine personoplysninger behandles?

Følgende almindelige personoplysninger vil blive behandlet om dig:

  • Dit navn
  • Dine kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer og e-mailadresse)
  • Dine svar i tilfredshedsundersøgelsen

Newsec behandler ikke fortrolige eller følsomme personoplysninger om dig. Newsec behandler heller ikke oplysninger om strafbare forhold om dig.

3. Hvilket grundlag behandles mine personoplysninger på?

Dine personoplysninger behandles i medfør af din udlejers legitime interesse i at gennemføre en tilfredsundersøgelse med henblik på at optimere og effektivisere administrationen af ejendommen, herunder dit lejemål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

4. Hvem er dataansvarlig og hvem deles min personoplysninger med?

Tilfredshedsundersøgelsen er bestilt af din udlejer, der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i tilfredshedsundersøgelsen. Din udlejer vil således modtage alle oplysninger, der indgår i undersøgelsen, herunder dine eventuelle bemærkninger.

Newsec gennemfører tilfredshedsundersøgelsen på vegne af din udlejer, hvormed Newsec er databehandler for din udlejer.

Dine personoplysninger bliver delt med Rambøll Management Consulting A/S, der leverer løsningen, hvori tilfredshedsundersøgelsen gennemføres.

Newsec kan anvende resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen i anonymiseret form til benchmark. De anonymiserede oplysninger vil indgå i en samlet benchmark med resultater i anonymiseret form fra lejertilfredsundersøgelser for alle Newsecs kunder.

Dine oplysninger bliver ikke delt med tredjeparter udenfor EU/EØS.

5. Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De personoplysninger, der behandles i forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen, er indhentet fra dig.

6. Hvor længe behandler Newsec mine personoplysninger?

Newsec behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at gennemføre tilfredshedsundersøgelsen og dokumentere grundlaget for resultaterne heri overfor din udlejer. Newsec vil dog slette oplysningerne senest 3 år efter tilfredshedsundersøgelsen er afsluttet.

7. Hvilke rettigheder har jeg?

Du har til enhver tid ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du har ret til at bede os rette dem, hvis de er forkerte eller ufuldstændige. Du har også ret til at bede os begrænse eller stoppe vores behandling af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre, hvis vi ikke (længere) har hjemmel til at foretage de pågældende behandlinger. Du kan i visse tilfælde have ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at udøve en af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Newsec via post til Newsec Property Asset Management Denmark A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby, eller e-mail til persondata@newsec.dk.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger eller svar på din udøvelse af en af ovenstående rettigheder, beder vi dig også kontakte os, så vi kan hjælpe. Du har dog også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger her: www.datatilsynet.dk.