• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Du betaler et acontobeløb hver måned eller kvartal, som dækker det forbrug på vand og varme, du forventes at have – det er beregnet på baggrund af det, der er blevet brugt i boligen i tidligere år. Beløbet bliver opkrævet sammen med boligafgiften. Det opgøres en gang årligt og giver dig en indsigt i din andel af de samlede udgifter i foreningen.

Såfremt du ønsker at få ændret acontobeløbet, skal du skrive til foreningens daglige administrator.