• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Persondatapolitik til ekstern brug i forbindelse med markedsføring

I Newsec Property Asset Management Denmark A/S (Newsec) tager vi beskyttelsen af personoplysninger alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik om markedsføring, der har til formål at beskrive, hvordan vi behandler og sikrer dine personoplysninger i forbindelse med markedsføring, eksempelvis i forbindelse med direct mails, nyhedsbreve og annoncer.

1. Personer som ikke er kunder hos Newsec

Hvis du ikke er kunde hos os, vil vi kun foretage markedsføring over for dig, hvis du har givet dit forudgående samtykke hertil.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til markedsføring tilbage ved skriftlig henvendelse til kontakt@newsec.dk.

2. Personer som er kunder hos Newsec

Hvis du er kunde hos os, kan vi foretage markedsføring af tilsvarende produkter over for dig, medmindre du har frabedt dig dette (direkte over for os eller har tilmeldt dig Robinson-listen).

Du kan til enhver tid frabede dig fremtidig markedsføring ved skriftlig henvendelse til kontakt@newsec.dk.

3. Behandling af personoplysninger

Vi kan til brug for markedsføring indsamle følgende personoplysninger om dig:

  • navn
  • stilling
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mailadresse

Vi indsamler som udgangspunkt personoplysningerne direkte fra dig, men vi kan også indsamle personoplysninger fra andre kilder, såsom offentlige registre eller din virksomheds eller forenings hjemmeside.

Newsec behandler dine personoplysninger i denne sammenhæng sker det i overensstemmelse med Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f) for, at Newsec kan forfølge sin legitime interesse i at markedsføre sine produkter overfor dig, og fordi Newsec enten baseret på, at du tidligere har gjort brug af Newsecs produkter, eller fordi du har givet dit samtykke til markedsføringen vurderer, at dine interesser eller rettigheder ikke overskrider Newsecs legitime interesser i at behandle dine personoplysninger i denne sammenhæng. Du er velkommen til at bede om nærmere information om denne afvejning.

De pågældende personoplysninger er nødvendige for, at vi kan kommunikere med dig om Newsecs produkter og ydelser, og hvis der sker ændringer heri, må du derfor gerne orientere os herom.

Newsec er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i markedsføringsmæssige sammenhænge.

Vi sletter de af dine personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med markedsføring og i overensstemmelse med ovenstående, hvis vi vurderer, at vores markedsføring ikke længere er relevant for dig, eller hvis du har trukket dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale tilbage eller frabedt dig fremtidig markedsføring.

4. Generelt om persondatabehandling

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger vil Newsec overholde den til enhver tid gældende danske persondatalovgivning.

Vores behandling og deling af dine personoplysninger vil være begrænset til det nævnte formål eller for at opfylde eventuelle retlige forpligtelser i henhold til dansk ret. Hvis vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det, som de oprindeligt er indsamlet til, vil vi orientere dig herom og hvis påkrævet indhente dit samtykke på forhånd. Ved anonymisering af dine personoplysninger, så du ikke længere er identificeret eller identificerbar, kan vi dog anvende oplysningerne til andre formål uden at orientere dig herom.

Vi kan videregive de af dine personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med markedsføring med vores underdatabehandlere i medfør af Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvis det er nødvendigt for, at vi kan administrere markedsføringen til dig og fordi vi har en legitim interesse i at sikre vores markedsføring i overensstemmelse med ovenstående, men det vil i så fald kun ske, hvis vi forinden har vurderet, at vores legitime interesser ikke overskrides af dine interesser eller rettigheder. Du er velkommen til at bede om nærmere information om denne afvejning. Deling af dine personoplysninger sker på betingelse af, at vi først har indgået en (under)databehandleraftale med vores underdatabehandler, og at de udelukkende behandler personoplysningerne under samme formål og betingelser, herunder efterlevelse af vores persondatapolitikker og sikkerhedskrav, som Newsecs egen behandling af personoplysningerne skal overholde. Vi overfører ikke dine personoplysninger til underdatabehandlere uden for EU og EØS eller en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag, og i så fald vil der ske orientering herom forinden overførslen.

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret eller uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Hvis der hos os eller vores underdatabehandlere sker et brud på persondatasikkerheden, der sandsynligvis indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder, eksempelvis diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil du blive underrettet om bruddet på persondatasikkerheden så hurtigt som muligt.

Vores produkter og serviceydelser er kun henvendt til personer over 18 år, og såfremt vi bliver bekendt med, at personoplysninger vedrører en identificeret eller identificerbar person under 18 år, vil de pågældende oplysninger blive slettet.

Den hurtige teknologiske- og forretningsmæssige udvikling medfører, at det kan være nødvendigt løbende at opdaterede denne politik.

5. Rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger (enten som dataansvarlig eller databehandler) har du en række særlige rettigheder som eksempelvis retten til at få indsigt i behandlingen af personoplysninger, retten til at få personoplysninger slettet eller retten til at klage over behandlingen af personoplysningerne til Datatilsynet.

Dine rettigheder, og hvordan du kan udøve dem, er beskrevet her:

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik eller Newsecs generelle behandling af personoplysninger eller ønsker at udøve en af dine ovennævnte rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte Newsecs Compliance Officer ved at skrive til Newsec Property Asset Management Denmark A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby, att.: Compliance Officer eller ved at sende en mail til persondata@newsec.dk.