Nyhedsbreve

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd, der er relevante for beboere og bestyrelsesmedlemmer

 • Nu kan du klage over din ejendoms offentlige ejendomsvurdering

  16. juni 2021 En lovændring i december 2020 har gjort det muligt for nuværende og tidligere ejere af erhvervsejendomme, som bl.a. omfatter andelsboligforeningsejendomme, at klage over de ejendomsvurderinger, der er foretaget i perioden 2013-2020. Ønsker du at klage? Her er, hvad du skal overveje, inden du indgiver din klage.
 • Ny normalvedtægt for ejerforeninger træder for alvor i kraft fra årsskiftet

  15. december 2021 Den nye normalvedtægt til ejerforeninger er blevet anvendt på nyoprettede ejerforeninger i hele 2021, og fra årsskiftet vil den få indpas i de fleste af vores eksisterende ejerforeninger som et udfyldende regelsæt, der regulerer i situationer, hvor foreningerne ikke selv har taget stilling i deres vedtægter.
 • Fremtidens varmeforbrug er fjernaflæseligt

  15. december 2021 Der er nye krav på vej for målingen af varmeforbrug. Allerede fra næste år vil beboere i lejligheder modtage månedsvis information om deres forbrug i fyringssæsonen. Og i 2027 må der kun anvendes målere, der er fjernaflæselige.
 • Fremleje i andelsboligforeninger - Newsec afliver myterne

  15. december 2021 Reglerne for fremleje i andelsboligforeninger kan til tider være kringlede, og der hersker mange myter på området. Læs med her i anden del, hvor vi lægger ud med at aflive den måske største myte på området, den såkaldte 2-årsregel.
 • Fastfrysning af vurderinger i andelsboligforeninger: et år med den nye boliglov

  15. december 2021 Oven på en periode med en del usikkerhed efter indførelsen af den såkaldte Blackstone-lov kunne andelshaverne drage et lettelsens suk. Fastfrysning af andelsboligforeningernes vurderinger blev nemlig redskabet til at undgå påvirkningen fra den nye lovgivning. Her ser vi tilbage på et år med den nye boliglov.
 • Afskaffelse af andelsbeviser i andelsboligforeninger

  16. december 2021 Andelsbeviset er i dag uden betydning, da det hverken kan pantsættes eller accepteres som dokumentation for hvem, der er andelshaver, f.eks. ved belåning m.v. Det er derudover ofte forsvundet i forbindelse med salg, hvorfor sælger skal betale for udstedelse af nyt. Her er, hvad I skal være opmærksomme på, hvis I ønsker at afskaffe andelsbeviserne.
 • Fremleje af andelsbolig – Newsec afliver myterne del 1/2

  16. juni 2021 Reglerne for fremleje i andelsboligforeninger kan til tider være kringlede, og der hersker mange myter og misforståelser på området. Læs med her i første del, hvor vi blandt andet berører, hvor længe man har ret til at fremleje sin andelsbolig.
 • Huskeseddel til foreningens arbejdsdage

  16. juni 2021 Står foreningens arbejdsdag for døren? Du får her gode råd til, hvordan I bedst kan planlægge dagen på forhånd og få styr på arbejdsopgaverne, kollektiv ulykkesforsikring og proviant til dagen.
 • Har du styr på de nye altanregler i København?

  16. juni 2021 Der har været stor debat om forslaget til nye indskrænkende altanretningslinjer i København. Vi giver dig her en status på de nye retningslinjer for altaner, som netop er blevet vedtaget i Købehavns Kommunes Borgerrepræsentation.
 • Ny orientering om årets generalforsamling og bestyrelsesmøder

  21. april 2021 Vores anbefaling er derfor, at bestyrelsen fortsat overvejer, om det kan lade sig gøre at afholde årets generalforsamling eller bestyrelsesmøde virtuelt.
 • Facade bygning

  Orientering om årets generalforsamling

  26. marts 2021 Vi er desværre stadig påvirket af de mange hensyn og restriktioner, der er nødvendige at tage for at begrænse udbredelsen af coronasmitten i Danmark.
 • digital generelforsamling

  Digital generalforsamling

  23. marts 2021 Med Corona-epidemi og forsamlingsforbud har det aldrig været mere relevant at kunne afholde den årlige generalforsamling – og andre vigtige møder – digitalt. Og det er mere ukompliceret, end man umiddelbart skulle tro.
 • Ingen nye offentlige vurderinger af andelsboligforeninger

  Ingen nye offentlige vurderinger af andelsboligforeninger

  23. marts 2021 Folketinget vedtog den 23. februar 2021 en ændring af ejendomsvurderingsloven, som betyder, at andelsboligforeningerne fremover ikke vil få samme muligheder for at benytte offentlige vurderinger.
 • cafe computer arbejde

  Sådan stiller du det gode forslag til generalforsamlingen

  23. marts 2021 Giv dit forslag til generalforsamlingen de bedste muligheder for at blive vedtaget. Følg vores guide til det gode forslag.
 • Ny normalvedtægt for ejerlejligheder

  Ny normalvedtægt for ejerlejligheder

  23. marts 2021 En ny lov for ejerforeninger blev klar sidste år, og der er nu også endelig kommet en ny normalvedtægt. Der er tale om opdateringer, så juraen på området bliver mere tidssvarende i forhold til ejerforeningernes udfordringer. Bemærk dog – normalvedtægten kan trumfe ejerforeningernes egne vedtægter, så ejerforeningerne bør i god tid tage stilling til ændringerne.
 • Drømmen om tagboliger

  Drømmen om tagboliger

  23. marts 2021 De fleste drømmer om at komme tættere på himmelen, og udnyttelse af loftsarealer i en forening kan faktisk være en fordel for alle. Newsec kan hjælpe jer med at idéudvikle jeres tagprojekt, så I kommer godt fra start og får taget højde for alt det, der gør udvidelsen til en win-win-situation for hele foreningen.
 • Information omkring generalforsamlinger og forlængelse af restriktioner

  Information omkring generalforsamlinger og forlængelse af restriktioner

  22. januar 2021 Vi håber du og dine nærmeste er kommet godt ind i det nye år, selvom nytåret for mange var lidt anderledes i år. Desværre efterlod vi ikke helt COVID-19 i 2020.
 • Godt Nytår Og Orientering Vedr. Corona

  Godt Nytår Og Orientering Vedr. Corona

  12. januar 2021 Vi håber du og dine nærmeste er kommet godt ind i det nye år, selvom nytåret for mange var lidt anderledes i år. Desværre efterlod vi ikke helt COVID-19 i 2020.
 • Boliglov om § 5, stk. 2 er vedtaget

  Boliglov om § 5, stk. 2 er vedtaget

  19. juni 2020 i deltager derfor i mere udstrakt grad i møder hos jer, men altid ud fra en konkret vurdering af om det kan foregå på forsvarlig vis og i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • Ny ejerlejlighedslov

  Ny ejerlejlighedslov

  18. juni 2020 Sommeren banker på døren, og vi vender tilbage til mere normale forhold.