Tillægsydelser

Ikke kun administration

 

Newsec kan hjælpe jeres forening med meget andet end den daglige administration af foreningen. Går i for eksempel med store drømme om at føre et byggeprojekt ud i livet? Eller skal I have et overblik over tilstanden af jeres ejendom? Newsec kan hjælpe jer med det hele.

Servicetjek

Hvis jeres boligforening ønsker en overordnet og grundlæggende gennemgang af ejendommen, står Newsec klar til at hjælpe jer. Med et servicetjek kan I få afdækket alle tænkelige behov for byggeteknisk assistance i forbindelse med langsigtet drift og vedligeholdelse af ejendommen.

Vi deltager gerne i et uforpligtende møde med foreningens bestyrelse helt gratis. På dette møde afdækker vi i samarbejde med bestyrelsen, hvilket behov foreningen har for byggeteknisk assistance med udgangspunkt i en grundlæggende besigtigelse af ejendommen suppleret med bestyrelsens viden.

Servicetjekket skal give foreningen mulighed for efterfølgende at kunne vælge Newsecs projektafdeling som sin byggetekniske rådgiver.

Inspektørordning

Newsecs projektafdeling tilbyder at være inspektør for foreningsejendomme med ansvar for den daglige drift. 

Inspektøraftalen vil typisk indeholde en sammensætning af ydelser og leverancer, der er nødvendige for at foreningsejendommen forbliver i god stand og et aktiv for beboerne.
Vigtige parametre i driften tæller bl.a. den daglige drift med både driftsoptimering, rengøring, vintervedligeholdelse, styring af servicefirmaer og ejendomsfunktionærer, samt overholdelse af lovpligtige eftersyn og opretholdelse af døgnvagt.

Den daglige vedligeholdelse sker løbende efter aftale med bestyrelsen og på generalforsamlingerne. Større vedligeholdelsesarbejder udbyder vi efter aftale og gennemfører byggeprocessen efterfølgende.
Præcis hvad jeres aftale skal indeholde, tager vi en snak om, når vi besøger ejendommen.

Byggeteknisk rådgivning

Projektafdelingen rådgiver foreningens bestyrelse om alle former for tekniske spørgsmål, der er om foreningsejendommen og assisterer bestyrelsen med at træffe de bedste beslutninger.
Udskiftning af vinduer, istandsættelse af facader, renovering eller etablering af nye tage. Opsætning af altaner, tagboliger, maling og renovering af opgange, renovering af kloakanlæg og fugtsikring af kældre er blot et lille udpluk af de rådgivningsopgaver, vi dagligt løser for vores foreningskunder.

Vi gennemfører en lang række af de opgaver, vi har rådgivet om, i forlængelse af den byggetekniske rådgivning. Projekterne bliver udbudt for at finde den helt rigtige og konkurrencedygtige pris på sagen. Bygge- og økonomistyring, samt den rigtige projektering og byggesagsbehandling, er succeskriterier, der naturligt indgår i projekter i foreningsregi.

Vurdering af andelsboliger

Newsec kan foretage en vurdering af boligen i forbindelse med salg af en andelsbolig.

Vurderingen bliver udført i overensstemmelse med paragraf 5 i ’Lov om andelsboligforeninger’, ’Lejeloven’ og ABF's retningslinjer. Skjulte installationer og bygningsdele bliver ikke vurderet. I forbindelse med vurderingen foretages der ikke indgreb i konstruktioner eller overflader.

Sælger bærer det fulde ansvar for manglende oplysninger samt skjulte fejl og mangler, som konstateres efter sælgers fraflytning.

 

Tilstandsvurdering

Når en boligforening ønsker en vurdering af deres ejendoms tilstand, kan Newsecs Projektafdeling udføre en tilstandsvurdering. Det er vigtigt, at den viden og historik, som knytter sig til ejendommen, bliver indarbejdet i tilstandsvurderingen. Det er derfor en fordel, at  et medlem fra bestyrelsen deltager ved gennemgangen af ejendommen. En tilstandsvurdering tager udgangspunkt i et visuelt øjebliksbillede, og der foretages ikke skadevoldende undersøgelser på ejendommen.

Tilstandsvurderingen danner baggrund for, hvilke arbejder og mulige indsatser der skal sættes i gang på ejendommens bygningsdele og installationer. 

Tilstandsvurderingen danner endvidere baggrund for udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for ejendommen. Bortset fra eventuelle mulige akutte problemområder, hvor en hurtig indsats er nødvendig, tages der i tilstandsvurderingen ikke stilling til, hvornår de enkelte aktiviteter skal udføres.

Prioriteringen af enkeltopgaver eller indsatsområder foretages efterfølgende i samarbejde mellem foreningens bestyrelse og Newsecs byggetekniske rådgiver. Prissætning af aktiviteter er baseret på et overordnet overslag. Foreningen får tilstandsvurdering som en rapport med billeddokumentation af de påviste fejl, mangler og skader. 

Læs mere om Tilstandsvurdering af jeres ejendom

Vedligeholdelsesplan

En vedligeholdelsesplan indeholder en oversigt over de anslåede vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres på ejendommens bygningsdele i relation til deres nuværende tilstand og restlevetid.

Planen skal fungere som planlægningsværktøj og styringsredskab for foreningen. Vedligeholdelsesplanen omfatter en periode på 5 eller 10 år og forslår udførelsestidspunkt for de enkelte aktiviteter, og hvor meget de estimeret kommer til at koste.

En vedligeholdelsesplan tager udgangspunkt i et øjebliksbillede og danner baggrund for, hvilke arbejder og mulige indsatser der skal iværksættes på ejendommens bygningsdele og installationer.

Prioriteringen af enkeltopgaver eller indsatsområder foretages efterfølgende i samråd med foreningens bestyrelse og Newsecs byggetekniske rådgiver. Prissætning af aktiviteter er baseret på et overordnet overslag.

Læs mere om Vedligeholdelsesplan af jeres ejendom

Begrænset byggeteknisk rådgivning

Begrænset byggeteknisk rådgivning er tænkt som en ekstra servicemulighed og som teknisk førstehjælp for de foreninger, der ikke har indgået en inspektøraftale.

Man kan ringe til Newsec og få et godt råd, uden det koster noget.

Det er ikke egentlig byggeteknisk rådgivning over telefonen, men vi er ikke blege for at give jeres forening et godt råd med på vejen. Ordningen indebærer også, at man kan få tilbudt, at der kommer en byggeteknisk rådgiver forbi og ser på sagen og eventuelt identificerer jeres forenings sag. Som udgangspunkt bruges der ca. et par timer på et besøg, og I modtager efterfølgende et kort notat, uden at det koster noget.

Disse besøg munder ofte ud i, at bestyrelsen har noget at gå videre med i forhold til budgetlægning og vedligehold.

Vil du vide mere?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Henrik, foreningsformand i A/B Slotskroen på Frederiksberg "Vi har nu i mange år haft glæde af Newsec som administrator. Vi værdsætter i særlig grad relationen og samarbejdet med vores dygtige og hjælpsomme tilknyttede medarbejdere. De er nemme at komme i kontakt med, og der er hurtig reaktion, når der er brug for det. Vi er altid sikre på at få god hjælp og rådgivning. Det er noget af det, der tæller, når hverdagen som foreningsformand er travl. "
Eva, A/B Oehlenschlægersgade 10-10 A, 1663 KBH V. "Newsec gør arbejdet nemt og smidigt for bestyrelsen. Der er altid kort vej til svar, hvis vi har spørgsmål. Newsec er en moderne administrator og digitale - vi kan underskrive alle dokumenter digitalt, så de sidder lige i skabet."
A/B Gl. Kalkbrænderivej 40 "Vi sætter pris på jeres hurtige reaktion i sager, og jeres grundige indsigt i vores forenings og ejendoms virke og aktiviteter."

Brug for hjælp i din forening?

Så let er det at skifte til Newsec

Jeg vil gerne kontaktes

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om vores ydelser inden for ejer- og andelsboligforeninger.

Jacob Linvald Juridisk chef / Administrationschef Direkte +45 45 26 05 02
Inge-Marie Holm Rud Salgsansvarlig Direkte +45 45 26 05 01
Puk Rasmussen Salgsansvarlig/ ejendomsadministrator Direkte +45 45 26 01 27