Penge under bordet

I takt med at det ser ud til, at krisen lakker mod enden, er der især i Storkøbenhavn kommet gang i boligsalget igen

I takt med at det ser ud til, at krisen lakker mod enden, er der især i Storkøbenhavn kommet gang i boligsalget igen. Og med det kan der desværre også opstå situationer, hvor sælgere af andelsboliger ser en mulighed for at tjene mere på boligen, end hvad loven giver mulighed for.

Et fristende tilbud? 

Hvorvidt man er for eller imod maksimalpriser på andelsboliger er naturligvis et personligt anliggende, men at det har både fordele og ulemper, det kan de fleste blive enige om. Indtil et politisk flertal eventuelt beslutter at fjerne maksimalpriser på andelsboliger, så er det den situation, der er gældende, og som man må forholde sig til.

’Maskerede’ penge 

I situationer hvor handelspriserne kan sprænge rammerne for maksimalpriserne, ser man ofte en stor kreativitet om hvorledes, man eventuelt kan tolke reglen og derved minimere eller helt omgå dens begrænsninger. Penge, der officielt ikke er betalt som en del af handlen med andelsboligen, kaldes populært "penge under bordet". Det er langtfra altid, at der blot gives en vis sum kontanter ved siden af overdragelsesaftalen. Typisk viser den ekstra betaling sig ved, at køber betaler mere end markedsprisen for diverse indbo. Dette skyldes, at løsøre ikke er en del af maksimalprisen for andelsboligen. Den ekstra sum bliver på denne måde ’maskeret’.

Der findes muligvis andre kreative eksempler på, hvordan man aftaler ekstra betaling for en andelsbolig, og dermed reelt tilsidesætter loven om maksimalpriser på andelsboliger. Men der er i alle tilfælde reelt og faktuelt tale om omgåelse af loven.

Ikke blot i strid med reglerne Når markedskræfterne kan bære en større salgspris end den maksimalt tilladte, forstår vi, det kan være fristende som sælger at tjene lidt ekstra. Men lad være. Det er ikke blot i strid med andelsboligforeningsloven at opkræve mere, end hvad en beregning gennem maksimalprisfastsættelsessystemet kan bevirke. Det er faktisk strafbelagt med fængsel at opkræve mere end det tilladte.

Selvom det skulle lykkes en sælger at få indgået en aftale om merbetaling med køber uden hverken bestyrelsen eller administrator opdager det, er sælger langtfra i sikker havn. Køber kan nemlig indgå aftalen og selv efter overtagelse af boligen kræve sine penge tilbagebetalt. Det forudsætter selvfølgelig, at køber kan bevise, at der rent faktisk er betalt et ekstra beløb for andelsboligen. Så man kan sige, at sælger står svagt, hvis køber bare er lidt inde i, hvilke muligheder han har.

En kæp i hjulet 

Midt i alle disse kreative forsøg på omgåelser og deciderede regelbrud, sidder vi som administratorer og hjælper bestyrelsen med at sætte en kæp i hjulet for de fiffige påfund.
Opdager vi det, sørger vi naturligvis for at sikre, at bestyrelsen ikke godkender overdragelsesaftalen – og vi gør alt, hvad vi kan for at opdage det.