• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Hyresrätten till en bostadslägenhet får inte överlåtas till annan utan hyresvärdens tillstånd. Enligt regler i hyreslagens 34 § kan man dock som hyresgäst i vissa fall överlåta hyresrätten till annan person om det är så att man själv inte längre ska använda lägenheten.