Fremtidens kontor

Aktuelle nyheder og tendenser for andet kvartal

Påvirkning af COVID-19 på kontormarkedet

Kontormarkedet er i lighed med andre segmenter påvirket af COVID-19 situationen. Der foregår således i disse måneder et større eksperiment i både Danmark og på verdensplan for så vidt angår arbejdspladsindretning, -facilitering og -placering. Millioner af arbejdstagere, der normalt tager turen til kontoret hver dag, er i disse måneder tvunget til at arbejde hjemmefra grundet myndighedspålagte restriktioner. Viser det sig fremadrettet, at medarbejdere er lige så effektive hjemme som på arbejdspladsen, kan hjemmearbejdspolitikken alt andet lige betyde et fald i kontorkvadratmeter pr. arbejdsplads.

Fleksibelt kontormarked

Det er ikke ualmindeligt at bruge 40-60 minutter dagligt på transport til og fra arbejdspladsen. Det betyder, at der spares mange transporttimer ugentligt ved hjemmearbejde. Og det er ikke kun tidsbesparelser, hjemmearbejde reducerer også personlige transportomkostninger, der typisk ikke refunderes af arbejdsgiveren. Derudover er fleksibiliteten for medarbejderne blevet større, og den enkelte opnår en større form for frihed under ansvar. 

Sammen, hver for sig

Endelig har teknologiske fremskridt gjort hjemmearbejde mere smidigt, og vi har under Corona pandemien set en betydelig stigning i anvendelsen af f.eks. Microsoft Teams og Zoom. At arbejde hjemmefra er imidlertid lettere gennemførligt i visse brancher frem for andre. F.eks. er ledelses- og økonomiske funktioner mere befordrende for at arbejde hjemmefra, mens salg og administrativ support kræver mere tid på kontoret.

Fleksibel indretning af kontorejendomme

Hvad angår de økonomiske nøgletal, så er arbejdsløsheden i Danmark steget kraftigt siden marts 2020. Denne udvikling kommer utvivlsomt til at fortsætte resten af året og måske også ind i år 2021. Højere arbejdsløshed kan - om muligt kortvarigt - føre til et fald i efterspørgslen efter kontor og højere tomgang.

Et andet forhold, der er værd at bemærke, er nødvendigheden af social distancering for at forebygge smittespredning. Det gælder både kontorarbejdspladser samt kunde- og publikumsorienterede erhverv. Det er bestemt sandsynligt, at der i fremtiden vil være permanent skærpede krav til medarbejder- og kundetæthed. Fortsætter denne tendens efter at første bølge af pandemien er overstået kan det vise sig nødvendigt at ændre de nuværende kontorkonfigurationer. Dette kan nødvendiggøre et vedblivende højt pladsbehov i nogle kontormiljøer og i flere kunderetterede erhverv.

Vil du vide mere?

Nyhedsbrev - Salg og udlejning Tilmeld >>
Udlejede kontorlejemål Se ejendomme >>
Newsec Advisory Kontakt os >>