Danmark er et godt land til ejendomsinvesteringer

24. maj 2019

Der er en stadig stor interesse for ejendomsinvesteringer blandt både danske og udenlandske investorer. For de primært beliggende ejendomme i de største byer er der særlig stor efterspørgsel, og konkurrencen fra især tyske, svenske og amerikanske investorer er massiv. Udbuddet er stadig relativt begrænset i forhold til i vores nabolande, og da priserne samtidig er steget en del de sidste par år, tager købs- og salgsprocessen længere tid i dag end for blot 12 måneder siden.  

Så helt generelt er tendensen stadig den samme som i 1. kvartal. Dog er det vigtigt at sige, at investorerne forsat ser det danske marked som værende attraktivt, da det totale investeringsafkast forventes at være et par procentpoint højere end obligationsmarkedet og samtidig er der mindre risiko end på aktiemarkedet. Generelt er Danmark et rigtig godt land at lave ejendomsinvesteringer i. 

Internationale investorer fylder i markedet 

For de udenlandske investorer er det danske ejendomsinvesteringsmarked et attraktivt marked, og de udenlandske og danske investorer delte i 2018 markedet fifty-fifty. Det er særligt det stabile politiske miljø, den generelle økonomiske vækst samt lave rente  det danske ejendomsmarked, som udlandet anser som værende mere sikkert i forhold til andre europæiske markeder. Den udenlandske investerinsaktivitet er dog faldet sammenlignet med 2018, hvilket stemmer overens med den politiske interesse  i at begrænse udenlandske investeringer i det danske ejendomsmarked. 

De udenlandske investorer er især interesserede i store boligporteføljer, highstreet detailejendomme og primært beliggende kontorejendomme, men også porteføljer af detail- og logistikejendomme er blevet opkøbt, herunder har Newsec Advisory i efteråret 2018 blandt andet formidlet salget af Silvan-porteføljen til en britisk investor. De større transaktioner med danske investorer som købere har været mere spredt ud på Storkøbenhavn og Østjylland. København og Storkøbenhavn tæller således stadig for ca. 45% af transaktionsmarkedet. 

For mere sekundært beliggende erhvervsejendomme er der også fortsat god aktivitet, specielt i byer som Brønshøj, Glostrup, Karlslunde m.fl., hvor 2018 bød på en række transaktioner i prisstørrelsen 40-120 mio. kr. I Storkøbenhavn handles kontorejendomme til et afkast, som ligger i niveauet 5,5-7,5%., og logistikejendomme til et afkast i niveauet 5,0-8,0%. For boligudlejningsejendomme er der specielt høj aktivitet i nordsjællandske byer, herunder Hillerød, Gentofte og Kongens Lyngby, hvor der handles ejendomme til et afkast  4,0-6,0%. 

Interessen for industri- og logistikejendomme stiger 

Segmentet for industri- og logistikejendomme voksede markant i 2018. Andelen af investeringsvolumen for industri- og logistikejendomme blev næsten fordoblet fra 4,5% i 2017 til 8,0%. Online handel og teknologisk udvikling har skabt en høj efterspørgsel på disse ejendomme blandt både investorer og brugere. Derudover er der plads til ændringer i både afkast og lejeniveauer for logistik og lagerejendomme sammenlignet med vores tyske og svenske naboer, hvilket øger aktiviteten for dette segment, hvor der i 2018 har været en række transaktioner i prisniveauet mellem 40-400 mio. kr. 

Brian Tretow-Loof Direktør, Seniorpartner, HD, MDE, MRICS +45 40 20 78 70