Copydan Verdens TV

Copydan Verdens TV

Ejer- og andelsboligforeninger, Maj 2018

Er din forening tilmeldt Copydan Verdens TV? 

1,7 mio. husstande ser hver dag tv via en af landets mange antenneforeninger og boligforeninger. Distribution af tv forudsætter en aftale med hver enkel af de rettighedshavere, der står bag de forskellige tv-programmer. 

Copydan Verdens TV er ejet af rettighedshaverne, og således går samtlige vederlag minus administration, som brugerne betaler til Copydan Verdens TV, direkte videre til skuespillere, komponister, instruktører, manuskriptforfattere og mange andre grupper rettighedshavere, der producerer det indhold, som medlemmerne i jeres forening nyder på tv-skærmene. Pengene går således i vidt omfang til nye produktioner og nyt indhold og sikrer, at der også i fremtiden er kvalitetsindhold tilgængelig i dit tv.

Newsec Datea har nu lavet en aftale med Copydan Verdens TV. Hvis din antenne- eller boligforening ved en fejl ikke er tilmeldt hos Copydan Verdens TV er der nu skabt frit lejde til at melde sig til. Normalt vil rettighedshaverne have mulighed for at kræve tilbagebetaling for indeværende år + 3 år tilbage. Men efter aftale med Newsec Datea tilbyder Verdens TV til og med d. 30. juni 2018 foreningerne frit lejde. Tilmelder I jer inden denne dato, vil I således alene skulle betale vederlag fra 2018 og fremad, og der slås en streg over fortiden.

Du tilmelder dig ved at kontakte Copydan Verdens TV på kontakt@verdenstv.dk eller telefon 35 44 14 92. Skriv eller sig gerne i forbindelse med din henvendelse, at din tilmelding er foranlediget af informationen fra Newsec Datea. På mail og telefon kan du også få yderligere information om Verdens TV og den danske model, der sikrer retfærdig betaling til rettighedshaverne. Du er også velkommen til at læse mere på hjemmesiden www.verdenstv.dk