Skattehjørnet

Ejer- og andelsboligforeninger, November 2017

I mange foreninger er der praksis for, at bestyrelsen går ud og spiser en gang eller to om året på foreningens regning, som en kompensation for de mange timer, bestyrelsen arbejder frivilligt. Bestyrelsen beskattes ikke af det, men på kvitteringen skal der stå, i hvilken anledning arrangement er holdt, og ALLE deltagernes navne skal være anført.

Foreningen kan også skattefrit give en gave til et bestyrelsesmedlem eller en andelshaver på maksimalt 1.100 kr. årligt. Der er en yderligere begrænsning på gaver, da julegaven ikke må overstige 800 kr. Gives en julegave til 700 kr. og en anden gave til 500 kr., er årets samlede gavebeløb overskredet, men da julegaven er under de max 800 kr., er det kun de 500 kr., man bliver beskattet af.

Efter almindelig praksis sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver, hvilket vil sige gaver, der ydes i anledning af fødselsdag, bryllup, sølvbryllup og lignende. En forudsætning for skattefriheden er dog, at gaveniveauet holder sig inden for, hvad der må anses for almindeligt på området.

Gaver i form af kontanter og gavekort skal altid beskattes, uanset beløbets størrelse.